จะเปิดร้านคาร์แคร์ใช้งบประมาณเท่าไหร่

“ร้านกาแคร์แบบที่ไม่เช่า: ข้อสรุปแผนธุรกิจและความพร้อมในงานก่อสร้าง” การจัดตั้งร้านกาแคร์ที่ไม่ต้องเช่าสถานที่อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ เริ่มต้นจากไม่มีทุนเลยหรือมีทุนไม่เยอะ แต่เราก็สามารถก้าวสู่สายธุรกิจนี้ได้ด้วยการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบ [sc name=”contactusarticles” ][/sc] แผนสร้างโครงสร้าง: แผนการก่อสร้างร้านกาแคร์ที่ไม่เช่าสถานที่เริ่มต้นโดยมีงบประมาณประมาณ 150,000 บาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น และเครื่องมือที่ช่วยในการดูแล …

จะเปิดร้านคาร์แคร์ใช้งบประมาณเท่าไหร่ อ่านเพิ่มเติม »