“ที่ดิน” มีกี่ประเภท ?

ที่ดินที่ถือครองประเภทไหน มีสิทธิซื้อ ขาย หรือโอนเปลี่ยนมือได้หรือไม่ ก่อนที่จะถูกหลอก ที่สำคัญคือ หากไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจถูกยึดคืนจากราชการ หรืออ้างสิทธิจากผู้ที่เข้ามาอยู่พื้นที่ของตัวเองได้ ใครเคยเป็นบ้าง พอได้ยินหรือพูดถึงเรื่อง “ที่ดิน” แล้ว งงกับชื่อย่อต่างๆ เต็มไปหมด ทั้ง ส.ค.1 , น.ส.1, น.ส.1, ภ.ท.บ.5, ส.ป.ก., ส.ค.1 แล้วทั้งหมดนี้คือโฉนดที่ดิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือไม่ แล้วที่ดินของเราสามารถซื้อขายได้หรือไม่  สกด. จะพามาหาคำตอบกันว่า ประเภทที่ดินมีกี่ประเภท และอะไรบ้าง กรมที่ดิน กระท …

“ที่ดิน” มีกี่ประเภท ? อ่านเพิ่มเติม »