เหตุผล 10 ข้อที่วิศวกร (และคุณ) ปฎิเสธไม่ได้หากจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานแทนรถยนต์น้ำมันเดิม

‘เหตุผล 10 ข้อที่วิศวกร (และคุณ) ปฎิเสธไม่ได้หากจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานแทนรถยนต์น้ำมันเดิม’ ตอนที่หก (มีสิบตอนจบ) : มาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าคือตัวกำหนดความปลอดภัย มาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นตัวกำหนดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารเองและยังรวมไปถึงความปลอดภัยต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆในรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet electric motor), ชุดควบคุมมอเตอร์ (motor controller), แบตเตอรี่แพค …

เหตุผล 10 ข้อที่วิศวกร (และคุณ) ปฎิเสธไม่ได้หากจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานแทนรถยนต์น้ำมันเดิม อ่านเพิ่มเติม »