สร้างโกดังเช่า
บทความ, ผลงานของเรา, โกดังสำเร็จรูป, โกดังสำเร็จรูป HW-C

สร้างโกดังเช่า โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 24×20×6 m. (รวมงานพื้นฐานราก)

สร้างโกดังเช่า โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 24×20×6 m. ราคารวมงานพื้นฐานรากและงานสาธารณูปโภค 2.6 ล้านบาท หน้างานเลียบด่วน-บางขุนเทียนชายทะเล กรุงเทพฯ

สร้างโกดังเช่า โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 24×20×6 m. (รวมงานพื้นฐานราก) อ่านเพิ่มเติม »