10 ข้อที่ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อทำสัญญาสร้าง

รายละเอียด 10 ข้อที่ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อทำสัญญาสร้างโกดัง โรงงาน หรืออาคารอื่นใด จะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง 1. ขอบเขตของงาน: กำหนดขอบเขตของงานที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้ชัดเจน รวมถึงวัสดุที่จะใช้ การออกแบบ และระยะเวลาที่จะทำให้เสร็จ 2. เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงกำหนดการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และวิธีการชำระเงิน 3. เปลี่ยนแปลงคำสั่ง: สรุปกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนเดิม รวมถึงผู้ที่สามารถอนุญาตการเปลี่ยนแปลง วิธีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และวิธีการกำหนดราคาของการเปล …

10 ข้อที่ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อทำสัญญาสร้าง อ่านเพิ่มเติม »