ความหมายของแต่ละสีของ “หมวกช่าง (Safety Helmet)” 

ความหมายของแต่ละสีของ “หมวกช่าง (Safety Helmet)” ซึ่งเพื่อนๆรู้กันไหมว่าแต่ละสีก็มีความหมายซ่อนแฝงอยู่นะครับ เพื่อใช้ในการบ่งบอกหน้าที่ต่างๆกันนะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์ในพื้นที่การบริหารจัดการการทำงานภายใต้พื้นที่การทำงานที่ซับซ้อนและวุ่นวาย เช่น ไซด์งานก่อสร้าง หรือ โรงงานการผลิตต่างๆ ซึ่งอันนี้ขออ้างอิงความหมายโดยทั่วไปนะครับ #นายช่างมาแชร์ #สีของหมวกช่าง #หมวกSafety ขอบคุณข้อมูลจากเพจ #นายช่างมาแชร์