หมวกช่าง
บทความ

ความหมายของแต่ละสีของ “หมวกช่าง (Safety Helmet)” 

ความหมายของแต่ละสีของ “หมวกช่าง (Safety Helmet)” ซึ่งเพื่อนๆรู้กันไหมว่าแต่ละสีก็มีความหมายซ่อนแฝงอยู่นะครับ เพื่อใช้ในการบ่งบอกหน้าที่ต่างๆกันนะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์ในพื้นที่การบริหารจัดการการทำงานภายใต้พื้นที่การทำงานที่ซับซ้อนและวุ่นวาย เช่น ไซด์งานก่อสร้าง หรือ โรงงานการผลิตต่างๆ ซึ่ […]

ความหมายของแต่ละสีของ “หมวกช่าง (Safety Helmet)”  อ่านเพิ่มเติม »