1703565751479
บทความ

รู้จักกับโครงสร้างโกดัง โรงงาน ในส่วนของ “ฐานราก” และ “ตอม่อ”

ตอม่อ คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างโกดัง โรงงานที่วางอยู่บนฐานราก ทำหน้าที่รับน้ำหนักโกดัง โรงงานต่อจากคานคอดินแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากต่อไป ตอม่อมีบทบาทสำคัญในการกระจายน้ำหนักจากโกดัง โรงงานไปยังฐานรากและดิน โดยมีหน้าที่ทำให้แรงน้ำหนักที่มีมาจากโกดัง โรงงานถูกกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ของฐานราก ตอม่อสา […]

รู้จักกับโครงสร้างโกดัง โรงงาน ในส่วนของ “ฐานราก” และ “ตอม่อ” อ่านเพิ่มเติม »