แสดง %d รายการ

  • โรงประกอบรถ 12x30x8.5 เมตร เสาวายแฟรงค์ โครงหลังคาถัก ภายในติดรางเครน 5 ตัน มีผนัง 3 ด้าน ค่าก่อสร้างไม่รวมงานเสาเข็มและพื้นคอนกรีตโรงประกอบรถ 12x30x8.5 เมตร เสาวายแฟรงค์ โครงหลังคาถัก ภายในติดรางเครน 5 ตัน มีผนัง 3 ด้าน ค่าก่อสร้างไม่รวมงานเสาเข็มและพื้นคอนกรีต