โกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า

โกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​

HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​

จำนวน 2 หลัง

  • อาคาร​ B.​รับมอบงานแล้ว
  • อาคาร​ A.มุงผนังเมทัลชีท

โกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้าโกดังสำเร็จรูป HW-HC.23.8×29.8×7.2 เมตร @ประชาอุทิศ​ 76​, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า