โครงการ HW-HC ขนาด 15x45x6 เมตร


โครงการ HW-HC ขนาด 15x45x6 เมตร

คุณสมบัติหลักของโครงการ:

 • ขนาดของอาคาร:
  – ความยาว: 15 เมตร
  – ความกว้าง: 45 เมตร
  – ความสูง: 6 เมตร
 • โครงสร้างพื้น:
  – ใช้เสาเข็ม I ตอกเพื่อรองรับโครงสร้าง
  – พื้นวางบนดิน (Slab on ground) ด้วยความหนาของพื้นคอนกรีต 15 เซนติเมตร
 • สำนักงานชั้น 2:
  – เป็นโครงสร้างสำนักงานที่มี 2 ชั้น
  – ภายในสำนักงานมีบันไดวนเชื่อมต่อระหว่างชั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ:

 1. การวาง J Bolt:
  – ในขั้นตอนนี้ กำลังดำเนินการวาง J Bolt ซึ่งเป็นเหล็กรูปตัว J เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพื้นกับโครงสร้างอาคาร
  – J Bolt จะเป็นส่วนสำคัญในการยึดโครงสร้างพื้นกับอาคารให้มั่นคงก่อนที่จะเทพื้นคอนกรีต
 2. การเทพื้นคอนกรีต:
  – หลังจากวาง J Bolt เสร็จแล้ว จะทำการเทพื้นคอนกรีตหนา 15 เซนติเมตรเพื่อรองรับโครงสร้างของอาคาร
 3. การติดตั้งโครงสร้าง:
  – เมื่อพื้นคอนกรีตแห้งและพร้อมใช้งาน จะนำโครงสร้างอาคารมาติดตั้งตามแบบแปลนที่กำหนด

บทสรุป:

โครงการ HW-HC นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอาคารสำนักงานที่มีสองชั้น โดยมีการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมั่นคง โครงสร้างพื้นคอนกรีตที่หนา 15 เซนติเมตรพร้อมเสาเข็ม I ตอกจะช่วยให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง บันไดวนภายในจะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานภายในสำนักงาน ทำให้โครงการนี้มีความพร้อมในการรับมือกับการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ