“รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า” Happy Warehouse

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี โครงสร้างเหล็กสร้างเร็ว
การออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมแข็งแรงและปลอดภัย
รูปแบบบริษัทไม่ทิ้งงาน ประสบการณ์งานก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี
รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า รับทั่วประเทศ www.warehousebestbuy.com
วรดร บรรณชาติ (เอก)

4289 / 6395

รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า รับทั่วประเทศ www.warehousebestbuy.com
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE
โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE
เพิ่มเพื่อน

โครงสร้าง HW-C

(กว้าง 4-15 เมตร สูง 4-6 เมตร) ไม่มีเสากลาง

 • หลังคาทรงจั่วหรือโมเดิร์น(เพิงหมาแหงน)
 • เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form(เหล็กกล่องกัลวาไนซ์)
 • อาคารกว้าง 4-15 เมตร
 • อาคารมีความสูง 4-6 เมตร
 • ช่วงเสาห่าง 2 เมตร
 •  ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้

โครงสร้าง HW-CT

(กว้าง 4-35 เมตร สูง 4-8 เมตร) ไม่มีเสากลาง

 • หลังคาทรงจั่วหรือโมเดิร์น(เพิงหมาแหงน)
 • เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form ถัก(เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ถัก)
 • เหมาะกับอาคารกว้าง 4-35 เมตร
 • อาคารมีความสูง 4-8 เมตร
 • ช่วงเสาห่าง 4-8 เมตร
 •  ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้

โครงสร้าง HW-H

(กว้าง 4-35 เมตร สูง 4-15 เมตร) ไม่มีเสากลาง

 • หลังคาทรงจั่วหรือโมเดิร์น(เพิงหมาแหงน)
 • เสาและโครงหลังคาเหล็ก Wide Flange(H Beam)
 • เหมาะกับอาคารกว้าง 4-35 เมตร
 • อาคารมีความสูง 4-8 เมตร
 • ช่วงเสาห่าง 4-15 เมตร
 •  ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • สามารถทำชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้

โครงสร้าง HW-HC

(กว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร) ไม่มีเสากลาง

 • หลังคาทรงจั่วหรือโมเดิร์น(เพิงหมาแหงน)
 • เสาเหล็ก Wide Flange(H Beam)
 • โครงหลังเหล็ก Cold Form ถัก(เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ถัก)
 • เหมาะกับอาคารกว้าง 4-40 เมตร
 • อาคารมีความสูง 4-15 เมตร
 • ช่วงเสาห่าง 4-10 เมตร
 •  ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • สามารถทำชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้

โครงสร้าง HW-HCC

(กว้าง 4-40 เมตร สูง 4-15 เมตร) ไม่มีเสากลาง

 • โครงหลังคาแบบโค้งสวยงาม ทันสมัย อาคารขนาดใหญ่ที่ความกว้างของอาคารแบบไร้เสากลาง
 • เสาเหล็ก Wide Flange(H Beam)
 • โครงหลังเหล็กแป๊ปกลมถัก
 • เหมาะกับอาคารกว้าง 4-40 เมตร
 • อาคารมีความสูง 4-15 เมตร
 • ช่วงเสาห่าง 4-10 เมตร
 •  ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • สามารถทำชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้