“รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า”

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี โครงสร้างเหล็กสร้างเร็ว
การออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมแข็งแรงและปลอดภัย
รูปแบบบริษัทไม่ทิ้งงาน ประสบการณ์งานก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับทุกขนาด รับทุกงบประมาณ รับทั่วประเทศ สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse
วรดร บรรณชาติ (เอก)
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับทุกขนาด รับทุกงบประมาณ รับทั่วประเทศ สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับทุกขนาด รับทุกงบประมาณ รับทั่วประเทศ สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse
รายละเอียดโครงสร้าง
โกดังกว้างไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 6 เมตร​

1. โครงสร้างราคาประหยัด HW-C

เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 15 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด ทำชั้น 2และติดตั้งเครนยก

รายละเอียดโครงสร้าง
โกดังกว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 8 เมตร

2. โครงสร้างราคาประหยัด HW-CT

เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 35 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด อาคารมีความสูงไม่เกิน 8 เมตร ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้ ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

รายละเอียดโครงสร้าง
โกดังกว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร

3. โครงสร้าง HW-H

เสาและโครงหลังคาเหล็ก Wide Flange ความกว้างอาคารไม่เกิน 35 เมตร ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้ สามารถติดตั้งเครนยกได้

รายละเอียดโครงสร้าง
โกดังกว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร

4. โครงสร้าง HW-HC

โครงหลังแบบ Cold Form เสาเหล็ก Wide Flange ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ต่อเติมชั้น 2 และติดตั้งเครนยกได้

รายละเอียดโครงสร้าง
หลังคาโค้ง โกดังกว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร

5. โครงสร้าง HW-HCC

โครงหลังคาแบบโค้งสวยงาม ทันสมัย อาคารขนาดใหญ่ที่ความกว้างของอาคารแบบไร้เสากลางได้ไม่เกิน 40 เมตร ช่วงเสา 4-10 เมตร มีความสูงระหว่าง 4-15 เมตร ทำสำนักงาน 2 ชั้นและติดตั้งเครนได้

10 เส้นทางรถแน่นสงกรานต์ 64 Happy รับสร้างโกดัง กฎหมายผังเมือง การก่อสร้างโกดัง การตั้งเสาเอก การวาง J Bolt ขั้นตอนการสร้างโกดัง ชั้นลอยในโกดัง บทความทั่วไป ผลงานของเรา ผลงานโกดัง HW-HC ผู้รับเหมาทิ้งงาน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รับสร้างคลังสินค้า รับสร้างโกดัง รับสร้างโกดังรา่คาถูก รับสร้างโรงงาน ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562 วิธีการวาง J-Bolt สงกรานต์รถเยอะ 64 สร้างโรงงาน สำนักงานสำเร็จรูป ออฟฟิศโกดังให้เช่า แบบศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ. แบบโกดัง แบบโกดัง 3D ฟรี แบบโกดังฟรี แบบโกดังฟรี HW-HC แผงพลังงานแสงอาทิตย์ โกดังสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป HW โกดังสำเร็จรูป HW-C โกดังสำเร็จรูป HW-CT โกดังสำเร็จรูป HW-H โกดังสำเร็จรูป HW-HC โกดังสำเร็จรูป HW-HCC โกดังและสำนักงาน โกดังให้เช่า โกดังให้เช่าราคาถูก โปรโมชั่นบ้านและสวน โปรโมชั่นบ้านและสวนแฟร์ โรงงาน Happy Warehouse โรงตรวจสภาพรถ ตรอ.