รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า มาตรฐานวิศกรรม ด้วยงบประมาณของคุณ

การบริการของเรา

ประสบการณ์งานก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี​​
ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานก่อสร้าง​
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี หลังคารั่วซึม 3 ปี

ข้อดีของการสร้างกับเรา

"รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า"

 • ดำเนินกิจการรูปแบบบริษัท หมดปัญหาทิ้งงาน
 • ใบเสนอราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ราคายุติธรรม
 • วิศวกรดูแลการก่อสร้างและหลังจากการก่อสร้าง
 • ติดตั้งรวดเร็ว ใช้ระบบน๊อตยึด
 • ลดการตัดเชื่อมหน้างาน ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง
 • นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
 • คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
 • ควบคุมงบประมาณได้แน่นอน งบไม่บานปลาย
 • สัญญาก่อสร้างชัดเจน ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • รับประกัน โครงสร้าง 10 ปี เต็ม/รั่วซึม 3 ปี
รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า แบบสำเร็จรูป เสร็จเร็ว - รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า

บริการขอใบเสนอราคา กรอกข้อมูลในเว็บไซต์

ประเภทของโกดัง / Type of Warehouse

แบบ HW-C

– ความกว้างไม่เกิน 15 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-6 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form
– ช่วงของเสาระยะห่างไม่เกิน 2 เมตร
– ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
– ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

แบบ HW-CT

– ความกว้างไม่เกิน 35 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-8 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form
– ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
– ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

แบบ HW-H

– ความกว้างไม่เกิน 35 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-15 เมตร
– ยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– โครงหลังแบบ Wide Flange
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

แบบ HW-HC

– ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4- 15 เมตร
– ยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– โครงหลังแบบ Cold Form
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

แบบ HW-HCC

– ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-15 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– ทรงหลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม
– โครงหลังแบบ Cold Form
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้