การซ่อมรอยร้าวบนผิวพื้นปูน: วิธีง่ายๆ เพื่อกำจัดรอยร้าวแบบไม่ทุบทิ้ง


การซ่อมรอยร้าวบนผิวพื้นปูน: วิธีง่ายๆ เพื่อกำจัดรอยร้าวแบบไม่ทุบทิ้ง

การซ่อมรอยร้าวบนผิวพื้นปูนที่อยู่กับดินไม่ใช่งานยากหรือต้องทำลำบากมาก หากคุณต้องการซ่อมรอยร้าวที่เกิดจากการขยับของดินหรือปัญหาอื่นๆ ตามแนวร้าวธรรมชาติ คุณสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

 1. ทำความเข้าใจสาเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มการซ่อมแซมของรอยร้าว, ควรทำความเข้าใจสาเหตุและลักษณะของรอยร้าวก่อน มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้ผิวพื้นปูนรอยร้าว เช่น การเปลี่ยนแปลงของดิน, แรงดัน, การสึกกร่อน, หรือการติดตั้งอุปกรณ์หนัก กรุงแต่สาเหตุนั้น คุณสามารถทำการซ่อมให้เหมาะสม
 2. ทำความสะอาดพื้น: ใช้ล้างบนดินและอุปกรณ์ที่เคยใช้มาทำความสะอาดพื้นปูนให้สะอาดตามที่จะทำการซ่อม เช่น ใช้ไม้กวาดผิวพื้นหรือหัวแปรงเพื่อล้างอุปกรณ์และสกัดสิ่นอื่นๆ บนพื้น
 3. ซ่อมรอยร้าว: การซ่อมรอยร้าวจะต้องคำนึงถึงลักษณะของรอยร้าว นี่คือวิธีการซ่อมตรงนั้น:
  – หากเป็นรอยร้าวแนวราบ: คุณสามารถใช้ปูนและทรายผสมกันเพื่อเติมรอยร้าว ใส่ผสมในรอยร้าวและใช้แร็กหรือไม้กวาดเรียบเต็มรอยร้าว รอให้แห้ง
  – หากเป็นรอยร้าวแนวตั้ง: คุณสามารถใช้ปูนและทรายผสมกันเหมือนกับกรณีแนวราบ ใส่ผสมในรอยร้าวและใช้ไม้กวาดเรียบเต็มรอยร้าว รอให้แห้ง
  – หากเป็นรอยร้าวที่มีความสูงต่างกัน: คุณสามารถใช้ปูนสีเพื่อทาบนรอยร้าวเพื่อให้ตรงรอยร้าวและสีพื้นปูนตรงกัน
 4. รอให้แห้ง: หลังจากที่คุณทำการซ่อมเสร็จ คุณควรรอให้ผลงานแห้งให้คงรูปแบบเริ่มต้นของพื้นปูน แต่มักต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 5. ควบคุมสาเหตุ: หลังจากที่คุณได้ทำการซ่อมรอยร้าว คุณควรควบคุมสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของรอยร้าว เช่น การเพิ่มความแข็งแรงของดินหรือการป้องกันการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์หนัก
 6. การบำรุงรักษา: เพื่อรักษาการซ่อมและรักษาความสวยงามของพื้นปูน คุณสามารถทาด้วยตัวน้ำยิ่งไปมาหรือใช้สารกันน้ำเพื่อป้องกันการเปียกเปื้อน

การซ่อมรอยร้าวบนผิวพื้นปูนที่อยู่กับดินไม่ยากเลย และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โดยคุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือพื้นฐานและวิธีการที่รู้จัก โดยการควบคุมสาเหตุ

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]

[sc name=”tagseokeyword” ][/sc]