เตรียมการก่อนเทคอนกรีตฐานราก

การตรวจสอบ และเตรียมการก่อนเทคอนกรีตฐานราก


การตรวจสอบ และเตรียมการก่อนเทคอนกรีตฐานราก

  1. ตรวจสอบขนาดของแบบ กว้าง ยาว สูง ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่และต้องได้ดิ่ง แนวที่ถูกต้อง หาตำแหน่งศูนย์กลางของฐานราก ระดับที่ตัดเสาเข็มต้องตรงตามแบบ การตัดหัวเสาเข็มต้องถูกวิธี อย่าให้ชำรุดแตกร้าว
  2. ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ำยันทุกตัวว่าแข็งแรงทรุดตัวขณะเทคอนกรีตหรือไม่ และรอยต่อของแบบต้องสนิทกันเพื่อไม่ให้น้ำปูนไหลในกรณีที่ใช้ Form Tie ต้องตรวจให้ขันน็อตให้แน่นทุกตัวโดยเฉพาะมุมของแบบต้องแข็งแรง
  3. ตรวจสอบจำนวนเหล็กเส้นขนาดของเหล็ก Footingครบหรือไม่ ระยะ Covering กรณีที่คอนกรีตที่หล่อติดกับดิน และผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลาระยะหุ้มต้องไม่ต่ำกว่า 7.5 ซม.(Covering)

ขั้นตอนการถอดแบบ

  1. หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ตรวจสอบว่าคอนกรีต Set ตัวแล้ว จึงทำการรื้อแบบฐานราก บ่มคอนกรีตและ กลบดิน
  2. ขั้นตอนและลำดับการถอดแบบหล่อและค้ำยัน ควรคำนึงว่าโครงสร้างซึ่งมีค้ำยันค้างอยู่บางส่วนจะสามารถรับแรงหรือโมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่แตกร้าว

ขอบคุณบทความจากเพจ บริหารงาน ก่อสร้าง ออกแบบ อาคาร โกดัง ทั่วประเทศ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=915092925512837&id=542531999435600