ชั้นลอย

การติดตั้งชั้นลอยในโกดัง ใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้น ผลิตในโรงงาน ขนส่งไปติดตั้งหน้างาน


การติดตั้งชั้นลอยเป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักของชั้นลอยเป็นอย่างสำคัญ เพื่อให้งานติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด งานติดตั้งชั้นลอยที่แนะนำดังนี้:

 1. การกำหนดขนาดและการรับน้ำหนัก:
  ในกรณีขายชั้นลอย, คุณสามารถกำหนดขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นต่ำที่ 18 ตารางเมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วย
 2. ค่าติดตั้ง:
  ค่าติดตั้งของชั้นลอยจะขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง และน้ำหนักที่ชั้นลอยจะรับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
  – พื้นไม้อัด รับน้ำหนักได้ 300 กก./ตรม. ราคาขาย 3,500 บาท/ตรม.
  – พื้นไม้อัด รับน้ำหนักได้ 500 กก./ตรม. ราคาขาย 3,800 บาท/ตรม.
  – พื้นเหล็กลาย หนา 2-3 มิล รับน้ำหนักได้ 300 กก./ตรม. ราคาขาย 3,800 บาท/ตรม.
  – พื้นเหล็กลาย หนา 2-3 มิล รับน้ำหนักได้ 500 กก./ตรม. ราคาขาย 4,000 บาท/ตรม.
 3. ค่าขนส่ง:
  ค่าขนส่งคิดไป-กลับ 1 รอบ และใช้รถบรรทุกที่มีล้อเฮียบ 6,10 ล้อ โดยค่าขนส่งไม่รวมอยู่ในราคาติดตั้งของชั้นลอย
 4. ภาษี:
  ราคาที่ระบุยังไม่รวมภาษี 7%

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

โดยทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดพื้นฐานในการติดตั้งชั้นลอย ควรพิจารณาความต้องการของลูกค้าและประเภทของพื้นที่ที่จะติดตั้งเพื่อกำหนดราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับโครงการของคุณ

 

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]