การติดตั้ง J Bolt เป็นการตั้งต้นของส่วนที่จะเป็นการเริ่มขั้นตอนต่อไปของการติดตั้งโครงสร้าง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

การติดตั้ง J Bolt เป็นการตั้งต้นของส่วนที่จะเป็นการเริ่มขั้นตอนต่อไปของการติดตั้งโครงสร้าง รับสร้างโรงงาน

วันนี้ 18/8/2565 จะทำการวางเจโบลท์ หน้าพันท้ายนรสิงห์ การติดตั้งอาคาร ขนาด อาคาร 16x32x6.5 เมตร รับสร้างโรงงาน