การวาง เจโบลท์(J Bolt) สำหรับอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ 1,225 ตรม. สร้างโรงงาน

เจโบลท์(J Bolt) เป็นเหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก โดยจะทำการดัดเหล็กเป็นรูปตัว J ซึ่งส่วนใหญ่การนำ J-Bolt ไปใช้งานนั้น มักจะใช้ในการติดตั้งโครงสร้างในส่วนของเสากับฐานราก นิยมใช้ฝังไว้ในแบบหล่อตอม่อ และจัดให้ได้แนวหรือระดับตามแบบของเสาสำเร็จรูปที่ต้องการ หลังจากนั้นจะเทซีเมนต์ผสมพิเศษลงไป ซึ่งจะให้ค่ารับกำลังอัดสูง แล้วจึงนำเสาสำเร็จรูปมาติดตั้ง โดยใช้น็อตและใส่แหวนด้านบน ทำการขันน็อตให้แน่น ตัวอย่าง การติดตัั้ง เจโบลท์ สั่งทำ ในส่วนฐานราก ดังรูป

ดังนั้น ฐานรากที่ดีจะต้องใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกัน การใช้งาน J-BOLT ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ในการติดตั้งโครงสร้างในส่วนของเสากับฐานราก จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเสา ม่ั่นคง แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก ซึ่งในงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะรู้จักว่า ฐานราก และตอม่อ นั้นคืออะไร มีส่วนสำคัญอย่างไรในโครงสร้าง เมื่อพูดถึงการสร้างบ้านใหม่ อาจมีหลายคนที่ไม่ทราบว่า ฐานราก และตอม่อ คืออะไร มีหน้าที่และความสำคัญยังไงบ้าง หรือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?

ดังนั้น ฐานรากที่ดีจะต้องใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกัน การใช้งาน J-BOLT ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ในการติดตั้งโครงสร้างในส่วนของเสากับฐานราก จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเสา ม่ั่นคง แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก