1707970224993

การสร้างโครงสร้างหลังคาโค้ง HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร ที่หน้างานบางขุนเทียน


การสร้างโครงสร้างหลังคาโค้ง HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร ที่หน้างานบางขุนเทียน

การสร้างโครงสร้างหลังคาโค้ง HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างที่ต้องการความระมัดระวังและความพิถีพิถันในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด โครงการนี้รวมถึงการติดตั้งสำนักงาน 2 ชั้นขนาด 5×10 เมตร ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้งานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน:

1. โครงสร้างพื้น: การก่อสร้างพื้นที่ดินเนื้อปูนซีเมนต์เพื่อรองรับโครงสร้างอาคารและสำนักงาน โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความปลอดภัยของการใช้งานในระยะยาว

2. โครงสร้างอาคาร: การสร้างโครงสร้างหลังคาโค้ง HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่มีความทนทานและคงทนต่อสภาพอากาศ

3. งานไฟฟ้า: การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานสำนักงานได้อย่างสะดวกและไม่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

4. สำนักงาน 2 ชั้น: การก่อสร้างสำนักงาน 2 ชั้นขนาด 5×10 เมตร เพื่อให้มีพื้นที่ทำงานที่เพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

การสร้างโครงสร้างหลังคาโค้ง HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร ที่หน้างานบางขุนเทียน เป็นการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง