การเข้าแบบคานคอดิน ชั้น 1 อาคารสูง Happy Warehouse เราก็สร้าง