การเทลีน (Lean Concrete) คืออะไร เพื่ออะไร สำคัญยังไง??

การเทลีน (Lean Concrete) คืออะไร เพื่ออะไร สำคัญยังไง??

Lean Concrete ก็คือ คอนกรีตหยาบ(ไม่ใช่หยาบคาย) นั่นเอง โดยผสมปูน:ทราย:หิน ในอัตราส่วนประมาณ 1:3:5 เทลงไปบนพื้นดินที่ปรับระดับแล้วให้มีความหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร

เพื่อเป็นแบบหล่อให้โครงสร้างที่ติดกับดิน เช่นท้องคอนกรีตฐานราก คานคอดิน พื้น หรือส่วนของโครงสร้างบ้านที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน

Lean นอกจากจะใช้เป็นท้องแบบหล่อแล้วยังมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้ดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ ผสมเข้ากับคอนกรีตฐานราก คานคอดิน ซึ่งทำให้โครงสร้างคอนกรีตนั้นแข็งแรงและได้ประโยชน์เต็มที่

ขอบคุณโพสต์

https://www..facebook.com/story.php?story_fbid=10219043254906549&id=1660577287