การเทลีน (Lean Concrete) คืออะไร เพื่ออะไร สำคัญยังไง??

การเทลีน (Lean Concrete) คืออะไร เพื่ออะไร สำคัญยังไง??


Lean Concrete หรือคอนกรีตหยาบเป็นวัสดุที่มีการใช้งานกว้างในงานก่อสร้างเพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย โดย Lean Concrete จะไม่ถูกปรับส่วนผสมให้แข็งแรงมากนัก เนื่องจากมีจุดประสงค์หลักในการรักษาความแข็งแรงของพื้นและการรักษาความเรียบเนียน ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำมาใช้เป็นพื้นหรือพื้นที่รองรับโครงสร้างหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสกับพื้นดินโดยไม่ต้องทำให้พื้นดินเสียหายมากเกินไป นอกจากนี้ Lean Concrete ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบแผ่นพื้นสำหรับการรองรับน้ำหนักหนักแต่ไม่ได้ถูกปรับส่วนผสมให้แข็งแรงมากพิเศษเหมือนคอนกรีตที่ใช้สำหรับโครงสร้างหลักหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกดแน่นมากขึ้น

ในกระบวนการผลิต Lean Concrete จะผสมส่วนประกอบด้วยปูน:ทราย:หิน ในอัตราส่วนประมาณ 1:3:5 โดยมักจะทำการเทใส่บนพื้นดินที่ได้รับการปรับระดับไว้แล้ว โดยทำให้พื้นผิวของ Lean Concrete มีความหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถใช้งานและหล่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องมีการสัมผัสกับพื้นดินได้ ตัวอย่างเช่นในกรณีท้องคอนกรีตฐานราก คานคอดิน หรือพื้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างบ้านที่ต้องมีการสัมผัสกับพื้นดิน

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

นอกจากคุณสมบัติที่ใช้งานในการสร้างท้องแบบหล่อแล้ว Lean Concrete ยังมีความสำคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้ดินและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ผสมเข้ากับคอนกรีตฐานราก คานคอดิน ซึ่งทำให้โครงสร้างคอนกรีตนั้นแข็งแรงและได้รับประโยชน์เต็มที่ โดยสรุปแล้ว Lean Concrete เป็นวัสดุที่หลากหลายคุณสมบัติและเหมาะสำหรับงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการความแข็งแรงเบาบาง และการรักษาความเรียบเนียนของพื้นผิวโดยการผสมส่วนประกอบปูน:ทราย:หิน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]

[sc name=”tagseokeyword” ][/sc]