ประเภทของดิน

การเลือกประเภทของดินให้เหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้าง รับสร้างโกดัง


ประเภทของดิน

ที่นำมาใช้ในการถมมีหลายประเภท เช่น หน้าดิน ดินถมทั่วไป ดินดานหรือซีแล็ค ดินบ่อ ทรายถม ดินลูกรัง เป็นต้น ดังนั้นการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในการถม จำเป็นต้องคำนึงจากหลายปัจจัย

ประเภทของดิน

 • ดินลูกรัง ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นั้นปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเลย และ จะมีการสะสมความร้อน ทำให้เมื่อปลูกบ้านพักอาศัยจะรู้สึกร้อน แต่ ลักษณะดินเป็นหินแข็ง บดอัดได้ดี เหมาะแก่การทำถนน หรือ โกดัง
 • ดินถมทั่วไป เป็นดินที่ได้จากการขุดเพื่อก่อสร้างตัวอาคารสูงขนาดใหญ่ ทำให้ราคาถูก เนื่องจาก จะมีค่าจ้างขนย้ายดินออกช่วยในการนำไปถมดินที่ใหม่ ซี่งดินประเภทนี้จะมีเฉพาะในตัวเมือง เนื่องจากมีการก่อสร้าง อาคารสูง คอนโด อพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่
 • ดินดาน ประเภทดินดาน ถือว่าเป็นดินที่ใช้สำหรับมที่และปลูกสร้าบ้านได้ทันที เพราะเป็นดินแห้ง บดอัดได้ดี จะมีสีออกสีเหลือง เนื่องจากอินทรีย์น้อย มีส่วนผสมของแร่และหินมาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการนำมาถมที่เพราะมีความแข็งแรง แน่น เหมาะสำหรับใช้ทำถนน หรือที่ดินริมน้ำ
 • ดินบ่อ หรือ ดินเปียก เป็นดินชั้นไม่ลึกมากจากผิวดิน ลักษณะเนื้อละเอียด มีความชื้น เปลี่ยนรูปได้ง่าย เหมือนดินเหนียว เมื่อแห้งมีความแข็ง ปลูกต้นไม้ได้ เมื่อขึ้นสู่ผิวดิน สามารถดูดซับสารในอากาศ และ ปรับสภาพเป็นหน้าดินได้ เหมาะสำหรับการปลูกบ้านทั่วไป ที่มีการถมทิ้งไว้นานก่อนการปลูกสร้าง ราคาขึ้นกับระยะทาง
 • ดินทราย ประเภทดินทรายมีประมาณทรายร้อยละ 70 ขึ้นไป ไม่อุ้มน้ำ ดินง่ายต่อการกัดกร่อน หากมีการนำมาใช้จะต้องบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันดินไหล และทรุดตัว ที่สำคัญดินทรายมีราคาถูก เหมาะสำหรับถมดินโครงการจัดสรร
 • หน้าดิน ประเภทหน้าดิน จะเป็นดินที่ร่วนพรุน เนื้อดินมีความละเอียดนุ่ม เมื่อแห้งจะมีการแข็งตัวพอประมาณ เป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดี ดินมีลักษณะสีดำคล้ำ สามารถปลูกต้นไม้ได้ดี อมความชื้น และเหมาะสำหรับต้นไม้สูง

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

การถมที่ดินทิ้งไว้ก่อนการปลูกสร้างนานๆ ประมาณ 1-2 ปีก่อนการปลูกสร้าง ย่อมทำให้สามารถเลือกวัสดุในการถมได้หลากหลายกว่า และ ราคาถูกกว่า ดังนั้นเพื่อประหยัดค่ารับเหมาถมดิน ควรมีการถมทิ้งไว้แต่เนิ่นๆ การถมที่ ที่มีการจำกัดเวลาในการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเลือกวัสดุที่มีความแห้ง และ บดอัดได้

ประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะกับดิน

 • บ้านทั่วไป : ดินถมทั่วไป ดินบ่อหรือดินเปียก ดินดาน
 • โรงงาน โกดัง : ดินดาน ดินลูกรัง หินคลุก
 • ถนน : ดินดาน ดินลูกรัง หินคลุก ทราย อิฐหัก
 • ปั๊มแก๊ส : ทราย
 • หมู่บ้าน : ดินดาน ดินบ่อ ดินลูกรัง
 • ปลูกต้นไม้ : หน้าดิน ดินบ่อ

ราคาในการถม

ซึ่งจะขึ้นกับระยะทางจากแหล่งดิน และ ชนิดของดิน

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปลูกสร้างบ้านทั่วไป ขอให้คำนึงชนิดของดินเพิ่อสิ่งปลูกสร้างเป็นสำคัญ ก่อนการปลูกต้นไม้ (เนื่องจาก ราคาการพัฒนาคุณภาพดินถูกกว่า ตัวอาคารมาก และ สามารถโยกย้ายดิน เพื่อนำมาปลูกต้นไม้ได้หลังตัวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย)

ที่มา : jorakay.co.th และ sittichokgroup.com และ เพจ TumCivil.com