ต่อภาษีออนไลน์

ขนส่งฯ แนะรถยนต์เกิน 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้ ลดความเสียงโควิด-19


กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารเข้ารับการต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่ง แต่ต้องผ่านการตรวจสภาพจาก ตรอ.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องต่อภาษีรถยนต์และจักรยานยนต์ สามารถชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งปัจจุบันรองรับรถยนต์และจักรยานยนต์ครอบคลุมทุกอายุการใช้งาน (จากเดิมที่จำกัดรถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น)

กรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน และมีผล “ผ่าน” จึงจะสามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์ได้

ต่อภาษีออนไลน์

การชำระเงินสามารถเลือกชำระผ่าน e-Banking, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, เคาน์เตอร์ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ จากนั้นรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน

อย่างไรก็ดี การชำระภาษีรถประจำปีช่องทางอื่นๆ ที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ได้แก่ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง, บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax), เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น, แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet mPAY, ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584

ขอบคุณบทความจาก https://www.sanook.com