ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง


ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องให้เป็นลำดับแรก เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากเกิดมาจากผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ทำตามกฏระเบียบ เช่น

อุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้างจากความประมาท
อุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้างจากความประมาท
ไม่ใส่หมวกนิรภัย ทั้งที่โครงการก่อสร้าง ก็มีให้เบิก โดยให้เหตุผลต่างๆนาๆ ไม่ถนัดบ้าง ร้อนบ้าง ใส่แล้วไม่สวยบ้าง(อันนี้มีจริงๆ โดยเฉพาะแรงงานผู้หญิง จะชอบตกแต่งหมวกเป็นพิเศษ)
ใส่รองเท้าแตะ ในไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่างๆมากมาย
ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน เวลาใช้เครื่องมือเชื่อมเหล็ก
ดื่มสุรา ระหว่างปฏิบัติงาน
ประมาท เลินเล่อ เช่น วางเครื่องมือที่มีความคมไว้ที่พื้น หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ทั้งๆที่ควรจะเก็บในพื้นที่ปลอดภัยก่อน พอถึงเวลาจะใช้งานค่อยหยิบออกมาใหม่
ทั้งนี้ควรจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งบอกกฏระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษถ้าฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อเป็นการป้องปราม ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้ส่วนหนึ่ง

ขอบคุณบทความจาก http://www.betterworldtraffic.co.th/article/article-336/