พื้นคอนกรีตวางบนดิน (slabs on ground)

คอนกรีตพื้นวางบนดิน (Slab on Ground): วัสดุและวิธีการ


พื้นคอนกรีตวางบนดิน (slabs on ground)
พื้นคอนกรีตวางบนดิน (slabs on ground)

คอนกรีตพื้นวางบนดิน (Slab on Ground): วัสดุและวิธีการ

คอนกรีตพื้นวางบนดินหรือ Slab on Ground เป็นวิธีก่อสร้างพื้นคอนกรีตที่ไม่ต้องใช้โครงสร้างรองรับเสริม เช่น เสาเข็ม หรือคาน ซึ่งเหมาะสำหรับโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น บ้านพัก, อาคารสำนักงานขนาดเล็ก, หรือโรงจอดรถ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้

 1. คอนกรีตผสมเสร็จ: เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างพื้นคอนกรีต
 2. ทราย: ใช้ในการผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 3. หิน: ใช้ในการผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 4. เหล็กเส้น: ใช้เสริมคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าว
 5. แผ่นพลาสติก: ใช้ป้องกันการซึมของน้ำจากดินขึ้นมาที่คอนกรีต
 6. ลวดผูกเหล็ก: ใช้ในการยึดเหล็กเส้น
 7. ท่อ PVC: ใช้สำหรับระบายน้ำ
 8. แผ่นโฟม: ใช้เป็นตัวช่วยในการปรับระดับพื้นที่

วิธีการ

 1. เตรียมพื้นที่:
  – กำจัดวัชพืชและหญ้า
  – ขุดดินตามระดับที่ต้องการ
  – เกลี่ยดินให้เรียบและแน่น
 2. วางแผ่นพลาสติก:
  – วางแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการซึมของน้ำจากดิน
  – ให้แผ่นพลาสติกทับซ้อนกันประมาณ 10 เซนติเมตร
 3. วางเหล็กเส้น:
  – วางเหล็กเส้นเป็นตารางโดยใช้ลวดผูกเหล็กยึดติดกัน
  – ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตรสำหรับพื้นคอนกรีตความหนา 10 เซนติเมตร
  – วางเหล็กเส้นให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร
 4. เทคอนกรีต:
  – เทคอนกรีตลงไปบนเหล็กเส้นให้เต็มพื้นที่
  – ใช้เกรียงปาดคอนกรีตให้เรียบ
  – ใช้เครื่องสั่นคอนกรีตให้แน่น
 5. บ่มคอนกรีต:
  – รดน้ำคอนกรีตทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
  – ปิดคลุมคอนกรีตด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ
 6. ตัดแบ่งคอนกรีต:
  – ตัดแบ่งคอนกรีตเป็นช่องๆ โดยใช้เครื่องตัดคอนกรีต
  – ตัดแบ่งคอนกรีตให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 3 เมตร
 7. ยาแนวคอนกรีต:
  – ใช้ยาแนวชนิดยืดหยุ่นได้รอยต่อระหว่างคอนกรีต
  – เกรียงปาดยาแนวให้เรียบ

ข้อดีของคอนกรีตพื้นวางบนดิน

 • มีความแข็งแรงและทนทานสูง
 • สามารถรับน้ำหนักได้มาก
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่ำ
 • เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กและอาคารชั้นเดียว

ข้อเสียของคอนกรีตพื้นวางบนดิน

 • อาจเกิดการแตกร้าวหากไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้อง
 • อาจเกิดการทรุดตัวของพื้นได้หากพื้นดินไม่แน่นพอ
 • อาจเกิดการซึมของน้ำและความชื้นได้หากไม่ได้รับการยาแนวอย่างถูกต้อง