ติดตั้ง J-Bolt

งานผูกเหล็กคานและติดตั้ง J-Bolt เซ็ตแนวและระดับ ยังไม่ได้เชื่อมแน่น รอตรวจสอบระดับและระยะ


งานผูกเหล็กคานและติดตั้ง J-Bolt เซ็ตแนวและระดับ ยังไม่ได้เชื่อมแน่น รอตรวจสอบระดับและระยะ

วิศวกรตรวจสอบ J-Bolt ที่หน้างาน ก่อนทำการเทคานคอนกรีต

การตรวจสอบระดับ J-Bolt