งานโกดังสำเร็จรูป นิคมโรจนะ เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร


โกดังสำเร็จรูปที่นิคมโรจนะมีลักษณะดังนี้:

  • สถานที่: โกดังอยู่ในนิคมโรจนะ
  • โครงสร้างเสาและโครงสร้าง: ใช้เหล็ก Cold Form เป็นวัสดุหลักในการสร้างเสาและโครงสร้าง
  • ความสูงของอาคาร: อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
  • ระยะห่างระหว่างเสา: ระยะห่างระหว่างเสาไม่เกิน 2 เมตร
  • ความกว้างของอาคาร: อาคารกว้างไม่เกิน 15 เมตร
  • ความยาวของโกดัง: ความยาวของโกดังสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
  • ชั้นสอง: ไม่สามารถสร้างชั้นสองได้
  • การติดตั้งเครนยก: ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดังสำเร็จรูปที่นิคมโรจนะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่กำหนด โดยใช้วัสดุเหล็ก Cold Form ในการสร้างโครงสร้าง เพื่อให้มีความแข็งแรงและคงทนสำหรับการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุมหาที่ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสูงของอาคาร ระยะห่างระหว่างเสา ความกว้างของอาคาร และการติดตั้งเครนยก เพื่อให้โกดังมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

โกดังสำเร็จรูป HW-C รับสร้างโกดังทั่วประเทศ

รับสร้างโกดัง Happy Warehouse

งานโกดังสำเร็จรูป นิคมโรจนะ เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

ดูสินค้าทั้งหมดของหมวดสินค้า HW-C คลิกเลย รับสร้างโกดังตามขนาดที่ต้องการ ด้วยงบประมาณของคุณ

YouTube เกี่ยวกับมีสุข โรงงานสำเร็จรูป Happy Warehouse

Play Video

YouTube ขั้นตอนการผลิตโกดัง โรงงานสำเร็จรูป Happy Warehouse

Play Video