งานโครงสร้างผนัง EPS

งานโครงสร้างผนัง EPS ขนาด 18*22*7 ชั้นลอย 10*18 ม. ราคางานโครงสร้าง และงานฐานรากเฉพาะ เสาเข็มเจาะ และฟุตติ้ง ไม่รวมพื้น จบที่ 3.8 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน


งานโครงสร้างผนัง EPS ขนาด 18227 ชั้นลอย 10*18 ม. ราคางานโครงสร้าง และงานฐานรากเฉพาะ เสาเข็มเจาะ และฟุตติ้ง ไม่รวมพื้น จบที่ 3.8 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน