เปิดร้านคาร์แคร์

จะเปิดร้านคาร์แคร์ใช้งบประมาณเท่าไหร่


“ร้านกาแคร์แบบที่ไม่เช่า: ข้อสรุปแผนธุรกิจและความพร้อมในงานก่อสร้าง”

การจัดตั้งร้านกาแคร์ที่ไม่ต้องเช่าสถานที่อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ เริ่มต้นจากไม่มีทุนเลยหรือมีทุนไม่เยอะ แต่เราก็สามารถก้าวสู่สายธุรกิจนี้ได้ด้วยการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

  1. แผนสร้างโครงสร้าง: แผนการก่อสร้างร้านกาแคร์ที่ไม่เช่าสถานที่เริ่มต้นโดยมีงบประมาณประมาณ 150,000 บาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น และเครื่องมือที่ช่วยในการดูแลร้านและลูกค้า
  2. กำหนดทีมงาน: มีทีมงานที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะทำงาน 4-5 คน ซึ่งรวมถึงทีมงานที่คอยดูแลงานขัด, งานล้าง, ดูดฝุ่น, ล้างด้วย, และฝึกงาน อย่ารับงานต่างด้าวที่มาพร้อมกันทั้งหมด เพราะเวลาออกก็ควรออกพร้อมกัน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราว 40,000 บาท
  3. เงินหมุนสำรอง: มีเงินหมุนสำรองอย่างน้อย 2 เดือนของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ครอบคลุมเงินสด, ค่าแรง, ค่าวัสดุสิ้นเปลือง, ค่าน้ำ, และค่าไฟ ซึ่งอาจต้องเพิ่มเติมในภายหลัง
  4. โปรโมทร้าน: โปรโมทร้านช่วงแรกเพื่อดึงลูกค้า สามารถใช้เงินสดที่มีอยู่เพื่อโปรโมทร้าน
  5. ฝึกงานกับร้านคาแคร์ระบบ: ฝึกงานกับร้านที่ทำเป็นระบบเพื่อเรียนรู้และเข้าใจงานและลูกค้า เรียนรู้การทำงานในระบบเพื่อปรับให้ร้านของคุณมีคุณภาพที่สูง
  6. รับสร้างโกดัง, โรงงาน, และคลังสินค้า: สามารถขยายธุรกิจโดยรับสร้างโกดัง, โรงงาน, และคลังสินค้าให้กับลูกค้า
  7. ติดต่อวรดร: สามารถติดต่อวรดรที่เบอร์ 064 259 6694 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับร้านกาแคร์

ด้วยการตั้งแผนรอบคอบและการรวมทีมงานที่ดี ร้านกาแคร์ที่ไม่ต้องเช่าสถานที่อาจจะมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจและยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยความพร้อมที่มีครับ

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]

[sc name=”tagseokeyword” ][/sc]