ฐานรากสำเร็จ

ฐานรากสำเร็จรูปต่างประเทศมีมานานแล้ว​ ในประเทศไทยเรากำลังจะมีการนำมาใช้ ซึ่งถือว่าช้ามากในการพัฒนางานก่อสร้าง


ฐานรากสำเร็จรูปต่างประเทศมีมานานแล้ว​ ในประเทศไทยเรากำลังจะมีการนำมาใช้ ซึ่งถือว่าช้ามากในการพัฒนางานก่อสร้าง

เพราะว่าคนที่ออกแบบโครงสร้างไม่ใช่คนดียวกับผู้ก่อสร้าง​ จนกระทั่งเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่งานก่อสร้างในประเทศไทยจะเริ่มใช้ฐากรากสำเร็จรูปแบบเป็นจริงจังเสียที​ หลังจากที่เราทำมาหลายโครงการยอมรับว่าช่วยลดเวลาลงไปเกือบครึ่งๆ​ระหว่างที่เราตอกเข็ม วางผัง ขุดหลุม ตัดหัวเข็ม อีกฟากฝั่งของฝั่งโรงงาน ก็เตรียมเข้าแบบและเทฐานรากไว้รอ เมื่อตัดเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย เราก็นำฐานรากเหล่านี้มาวางบนหัวเข็มได้เลย ทำให้ลดระยะเวลาไปเป็นจำนวนมาก

บ้านเราไม่ได้รับความนิยมในการใช้ฐานรากสำเร็จจากต่างประเทศที่เขาทำกันมาตั้งนาน เช่นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเทคโนโลยีที่ลดเวลาในการก่อสร้างได้เพราะมีหลายปัจจัยที่มีผลในการกำหนดความนิยมในการใช้วิธีการก่อสร้างบ้าน นี่เป็นเหตุผลที่อาจทำให้บ้านเราถึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร:

  1. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ: วิธีการก่อสร้างที่มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีทันสมัยอาจมีราคาสูงกว่าวิธีการที่เป็นทั่วไป นั่นอาจทำให้คนหลายคนไม่สามารถเสียเงินในการใช้วิธีการที่มีความทันสมัยได้ และเลือกที่จะใช้วิธีการที่เป็นทั่วไปเนื่องจากมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
  2. ความเชื่อและประสบการณ์: บางครั้งความเชื่อและประสบการณ์ที่มาจากอดีตอาจมีผลในการตัดสินใจในการก่อสร้างบ้าน หากวิธีการก่อสร้างใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยได้ยินจากบุคคลอื่นมาก่อน ก็อาจทำให้คนไม่แน่ใจหรือไม่กล้าที่จะลองใช้วิธีการใหม่นี้
  3. ทัศนคติทางวัฒนธรรม: บางครั้งอาจมีความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนไม่ยอมรับเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ที่มาจากต่างประเทศ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในวิธีการที่เป็นท้องถิ่นมากกว่า นอกจากนี้ยังมีความเชื่อทางศาสนาหรืออัญชันที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านที่อาจทำให้คนกลัวที่จะลองใช้วิธีการใหม่
  4. ขาดแคลนของข้อมูลและข้อมูลการศึกษา: บางครั้งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่อาจขาดหายไปหรือไม่เพียงพอ ทำให้คนไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลในการตัดสินใจในการใช้วิธีการก่อสร้างบ้าน ความสะดวกสบายในการดำเนินการ การพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และประสบการณ์ของคนที่ใช้วิธีการที่มีความทันสมัยมาก่อน ก็เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการก่อสร้างบ้านของคนในสังคมแต่ละแห่ง