ตรวจสอบงานรั้ว

ตรวจสอบงานรั้ว ก่อนเข้าแบบ ทำสเตย์เพื่อดึง งานสัญญาสร้างโกดัง และสำนักงาน รวมทั้งหมด 7 หลัง มูลค่างาน 20 กว่าล้านบาท


ตรวจสอบงานรั้ว ก่อนเข้าแบบ ทำสเตย์เพื่อดึง

วางแนวคานตามระดับ วางเหล็กคาน เสา และตัดหัวเข็มรั้ว และสเตย์ จากด้านหลัง มาด้านหน้า

งานสัญญาสร้างโกดัง และสำนักงาน รวมทั้งหมด 7 หลัง มูลค่างาน 20 กว่าล้านบาท