ต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่แบบ New Normal 1 ชม. เสร็จ


ต่อใบขับขี่แบบ New Normal 1 ชม. เสร็จ

1. เข้า www.dlt-elearning.com กรอกรายละเอียดตัวเรา ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

2. เข้าสู่ระบบอบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง ห้ามเปิดทิ้ง มีคำถามสุ่มขึ้นมาตลอด

3. อบรมเสร็จ จะมีให้กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขใบขับขี่

4. เข้าแอป DLT Smart Queue ระบุวัน เวลาและสถานที่ ที่จะเข้าไปทำใบขับขี่

5. วันที่ไปทำบัตรใหม่ เปิดแอป DLT Smart Queue แสดงบัตรคิว รับเอกสาร กรอกชื่อของเรา ทำตามขั้นตอน

6. ทดสอบสายตา ระบุสีจราจร ทดสอบการเหยียบคันเร่งและเบรค

7. ถ่ายรูป จ่ายเงิน สำหรับรถจักรยานยนต์ 255 บาท และรถยนต์ 505 บาท

ข้อมูลจาก ณัฏฐ์ ณัฐพงค์ https://www.amarintv.com/news/detail/37450

ขอบคุณข้อมูล https://www.facebook.com/100008390596994/posts/2927055430917448/