รับสร้างโกดัง @ประชาอุทิศ 76 แบบ HW-HC ขนาด 23.8x29.8x7.2 m.

รับสร้างโกดัง @ประชาอุทิศ 76 แบบ HW-HC ขนาด 23.8×29.8×7.2 เมตร

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8×29.8×7.2m.
อาคาร B.รับมอบงานแล้ว
อาคาร A.งานกันสาดและประตู-หน้าต่าง