กฎหมายก่อสร้าง

กฎหมายก่อสร้าง

สรุปข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง เกี่ยวกับระยะร่นในการก่อสร้างอาคาร

หากเราสร้างบ้านชิดรั้วกำแพงจนเกินไป อาจผิดกฎหมายได้ เพราะกฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคาร ได้กำหนดระยะร่นของตัวอาคารจากเขตที่ดินและถนนสาธารณะเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นใครที่กำลังจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างดูรายละเอียดไว้ครับ อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร (1-2 ชั้น) และมีช่องเปิดอาคารอย่าง ประตู, หน้าต่าง หรือระเบียง ต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร อาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร (3-5 ชั้น) และมีช่องเปิดอาคารอย่าง ประตู, หน้าต่าง หรือระเบียง ต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร อาคารท […]

สรุปข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง เกี่ยวกับระยะร่นในการก่อสร้างอาคาร อ่านเพิ่มเติม »

กฎหมายก่อสร้าง

รวมเช็กลิสต์ “กฎหมายก่อสร้าง” ที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้เป็นคู่มือได้เลย

[ รูป – 1 ] ระยะร่นจากแนวเขตที่ดินคนอื่น กรณี “ผนังมีช่องเปิด หรือ ระเบียง” อ้างอิง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 | ข้อ 50 . ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย อากาศ หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ . (1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือ ระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร . (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3เมตร อ้างอิง : ข้อบัญญัติ กทม. ควบคุมอาคาร | ข้อ 54

รวมเช็กลิสต์ “กฎหมายก่อสร้าง” ที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้เป็นคู่มือได้เลย อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top