ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและระยะเวลา การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร

ขั้นตอนทั้งหมดในการก่อสร้าง เริ่มจากทางเจ้าของมีความประสงค์ต้องการก่อสร้าง มอบหมายให้สถาปนิกออกแบบ จากนั้นเขียนแบบเพื่อไปดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างแล้วก็มาดำเนินการตีราคางานก่อสร้างโดยผู้รับเหมางานก่อสร้าง เมื่อตีราคางานก่อสร้างแล้วได้ราคาเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายก็ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จทางเจ้าของต้องไปดำเนินการเปิดใช้อาคาร โดยต้องดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อจะได้บ้านเลขที่, ไฟฟ้า, ประปา, อินเตอร์เน็ตและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ …

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและระยะเวลา การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร อ่านเพิ่มเติม »