บทความ

การขอเลขที่บ้านสำหรับโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า

การขอเลขที่บ้านสำหรับโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการก่อสร้างโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า เจ้าของผู้ขออนุญาตก่อสร้างจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว จะต้องเข้าตรวจสอบ ถ้าถ […]

การขอเลขที่บ้านสำหรับโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า อ่านเพิ่มเติม »