การตั้งเสาเอก

เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง
บทความ

เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง

มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของชาวไทยเกี่ยวกับการสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน คลังสินค้า รวมถึงบ้าน หากมี “การตั้งเสาเอก” อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวที่อยู่อาศัยในเคหะสถานหลังดังกล่าวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง มีความเชื่อว่าจะมีเทวดาช่วยปกปักรักษา ด้วยเหตุนี้ก่อนคิดอาค […]

เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง อ่านเพิ่มเติม »

เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะลงมือปลูกสร้าง
บทความ

เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะลงมือปลูกสร้าง

“เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะลงมือปลูกสร้าง” “เสาเอก” คือเสาต้นแรกหรือเสาต้นที่1ของบ้าน ในหมู่ชาวพุทธเมื่อจะสร้างบ้านเรือน ร้านขายของ บริษัท โรงงาน หรือสถานประกอบการอื่นๆ ก็จะให้ความสำคัญกับฤกษ์และพิธียกเสาเอกเป็นสำคัญ 🚩ฤกษ์สร้างบ้าน วันดี วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี ถ้าวันตรงนั้นเป็นวันศัตรูกับวันเกิด

เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะลงมือปลูกสร้าง อ่านเพิ่มเติม »