การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง
บทความ

การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง การดัดแปลงอาคาร

การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง สำหรับผู้ที่จะที่ต้องการจะสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน จะต้องมีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างและได้การอนุมัติก่อน จึงจะสามารถจึงจะสามารถลงมือทำงานได้ โดยขั้นแรก ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรทำการออกแบบเขียนแบบให้ จากนั้นก็ไปทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล […]

การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง การดัดแปลงอาคาร อ่านเพิ่มเติม »