เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง
บทความ

เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง

มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของชาวไทยเกี่ยวกับการสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน คลังสินค้า รวมถึงบ้าน หากมี “การตั้งเสาเอก” อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวที่อยู่อาศัยในเคหะสถานหลังดังกล่าวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง มีความเชื่อว่าจะมีเทวดาช่วยปกปักรักษา ด้วยเหตุนี้ก่อนคิดอาค […]

เรื่อง 7 อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งเสาเอกของโกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่าง อ่านเพิ่มเติม »