การวางเจโบ

1711157703517
งานโครงสร้างพื้นและฐานราก, ผลงานของเรา

การวาง J Bolt เพื่อยึดเสาโครงสร้างในโครงการ PP001, PP002, และ PP003 หน้างานขอนแก่น

การวาง J Bolt เพื่อยึดเสาโครงสร้างในโครงการ PP001, PP002, และ PP003 หน้างานขอนแก่น การวาง J Bolt เพื่อยึดเสาโครงสร้างเป็นขั้นตอนสำคัญในการก่อสร้างโครงการ PP001, PP002, และ PP003 ณ ขอนแก่น โดยมีขนาดของหน้างานคือ 25x45x7.2 เมตร จำนวน 2 หลังและขนาด 50x45x7.5 เมตร จำนวน 1 หลัง รวมพื้นที่กว่า 4,500 ตาราง […]

การวาง J Bolt เพื่อยึดเสาโครงสร้างในโครงการ PP001, PP002, และ PP003 หน้างานขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม »

การวาง J-Bolt
บทความ

การเช็คระดับเสา การวาง J-Bolt เพื่อตั้งรับโครงสร้างของโกดัง โรงงาน Happy Warehouse

เป็นขั้นตอนที่สำคัญอันดับแรกเลย สำหรับการที่จะวางเสาของโกดัง โรงงาน เพื่อให้ได้ระดับเดียวกันจำเป็นที่จะต้องวัดระดับให้ได้ระดับเดียวกัน แต่ละตำแหน่งของ J-Bolt คือตำแหน่งของเสาโครงสร้าง หลังจากที่ได้ทำการวาง J-Bolt แล้วเสร็จก็จะทำการยึดเพื่อให้แน่น ไม่ให้ตำแหน่ง J-Bolt ขยับได้ แต่ก็ต้องระวังในขั้นตอนต

การเช็คระดับเสา การวาง J-Bolt เพื่อตั้งรับโครงสร้างของโกดัง โรงงาน Happy Warehouse อ่านเพิ่มเติม »