การวาง J Bolt

การวาง J-Bolt

การเช็คระดับเสา การวาง J-Bolt เพื่อตั้งรับโครงสร้างของโกดัง โรงงาน Happy Warehouse

เป็นขั้นตอนที่สำคัญอันดับแรกเลย สำหรับการที่จะวางเสาของโกดัง โรงงาน เพื่อให้ได้ระดับเดียวกันจำเป็นที่จะต้องวัดระดับให้ได้ระดับเดียวกัน แต่ละตำแหน่งของ J-Bolt คือตำแหน่งของเสาโครงสร้าง หลังจากที่ได้ทำการวาง J-Bolt แล้วเสร็จก็จะทำการยึดเพื่อให้แน่น ไม่ให้ตำแหน่ง J-Bolt ขยับได้ แต่ก็ต้องระวังในขั้นตอนต่างๆจะต้องไม่ไปโดนหรือกระแทกทำให้ตำแหน่งเคลื่อนได้ หลังจากวางแล้วเสร็จก็จะทำการเทคานคอดินและเทพื้นคอนกรีตตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ เช่น กำหนดความหนา 15 เซ็นติเมตร หรือ 20 เซ็นติเมตร ตามต้องการ เมื่อเทคอ …

การเช็คระดับเสา การวาง J-Bolt เพื่อตั้งรับโครงสร้างของโกดัง โรงงาน Happy Warehouse อ่านเพิ่มเติม »

วาง J Bolt งานที่อุดรธานี อาคารสองชั้น 10*13 เมตร Happy วาง J Bolt ลูกค้าทำฐานรากเอง ( ทำตามแบบมาตรฐาน Happy)

วาง J Bolt งานที่อุดรธานี อาคารสองชั้น 10*13 เมตร Happy วาง J Bolt ลูกค้าทำฐานรากเอง ( ทำตามแบบมาตรฐาน Happy)

วาง J Bolt งานที่อุดรธานี อาคารสองชั้น 10*13 เมตร Happy วาง J Bolt ลูกค้าทำฐานรากเอง ( ทำตามแบบมาตรฐาน Happy)