7 ข้อ การออกแบบโรงงานและโกดังในประเทศไทย เพื่อให้สามารถรักษาความเย็นและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบโรงงานและโกดังในประเทศไทยต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้สามารถรักษาความเย็นและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อนของประเทศไทย ข้างล่างนี้คือหลายข้อเสนอแนะในการออกแบบเพื่อลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศและรับลมเย็น: หันหน้าตาไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้: การวางแนวโรงงานหรือโกดังให้หันหน้าตาไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ช่วยลดการรับความร้อนตรงจากแสงแดดที่แรงตลอดวัน ซึ่งจะช่วยลดความร้อนที่ต้องรับรู้ในระหว่างวันโดยตรง โดยทิศตะวันตกจะมีแสงแดดมากที่สุดในช่วงบ่าย และการวางโกดังให …

7 ข้อ การออกแบบโรงงานและโกดังในประเทศไทย เพื่อให้สามารถรักษาความเย็นและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม »