การเท Lean รองเหล็กท้องคาน การเท “ลีน” (Lean) คืออะไร
บทความ

การเท Lean รองเหล็กท้องคาน การเท “ลีน” (Lean) คืออะไร

การเท “ลีน” (Lean) คืออะไร Lean คือ คอนกรีตหยาบ ใช้สำหรับเทบนพื้นดินที่ปรับระดับแล้ว เพื่อเป็นแบบหล่อท้องคอนกรีตฐานราก คานคอดิน พื้น หรือส่วนของโครงสร้างบ้านที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน Lean ช่วยป้องกันไม่ให้ดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ ผสมเข้ากับคอนกรีตฐานราก คานคอดิน จึงทำให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเต็มประสิทธ […]

การเท Lean รองเหล็กท้องคาน การเท “ลีน” (Lean) คืออะไร อ่านเพิ่มเติม »