วิธีเลือกผู้รับเหมา เพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์
บทความ

วิธีเลือกผู้รับเหมา เพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์

สำหรับวิธีเลือกผู้รับเหมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะหากผู้รับเหมามีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานหรือหลักประกัน ก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ โดยมีข้อแนะนำดังนี้ ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เป็นเวลานาน นอกจากจะรู้ปัญหายังสามารถให้ คำแนะนำต่างๆ ได้ มีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้องสามา […]

วิธีเลือกผู้รับเหมา เพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์ อ่านเพิ่มเติม »