การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร
บทความ

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร

กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการก่อสร้างสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ การขออนุญาตก่อสร้าง การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถาน […]

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร อ่านเพิ่มเติม »