การก่อสร้างโรงงาน
บทความ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งของโรงงานและกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว ข้อบังคับการก่อสร้างโรงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการแบ่งเขต และการปฏิบัติตามรหัสอาค […]

ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน อ่านเพิ่มเติม »