บทความ

ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องให้เป็นลำดับแรก เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากเกิดมาจากผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ทำตามกฏระเบียบ เช่น อุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้างจากความประมาท อุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้างจากความประมาท ไม่ใส่หมวกนิรภัย ทั้งที่โครงการก่อสร้าง ก็มีให้เบิก โดยให้เหตุผลต่างๆนาๆ ไม่ถ […]

ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม »