บทความ

คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

คำย่อ “คสล.” ที่เกิดจากคำว่า “โครงสร้างเหล็ก” (Steel Structure) มีความหมายที่สำคัญในวงการวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในการระบุและอธิบายโครงสร้างที่ประกอบด้วยเหล็กรูปพรรณที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทำให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน โครงสร้างเหล็กมีความสามารถในการรับน้ำ […]

คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง… อ่านเพิ่มเติม »