บทความ

ต่อใบขับขี่แบบ New Normal 1 ชม. เสร็จ

ต่อใบขับขี่แบบ New Normal 1 ชม. เสร็จ 1. เข้า www.dlt-elearning.com กรอกรายละเอียดตัวเรา ลงทะเบียนให้เรียบร้อย 2. เข้าสู่ระบบอบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง ห้ามเปิดทิ้ง มีคำถามสุ่มขึ้นมาตลอด 3. อบรมเสร็จ จะมีให้กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขใบขับขี่ 4. เข้าแอป DLT Smart Queue ระบุวัน เวลาและสถานที่ ที่จะเข้ […]

ต่อใบขับขี่แบบ New Normal 1 ชม. เสร็จ อ่านเพิ่มเติม »