ส่วนประกอบของบันได
บทความ

ส่วนประกอบของบันได

ส่วนประกอบของบันได   บันไดเป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับการขึ้นและลงระหว่างชั้นต่างๆ ของอาคาร โดยประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้: ลูกนอน (TREAD): ส่วนที่เป็นพื้นยกเป็นระดับต่อๆ กันขึ้นไปจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบน จำนวนของลูกนอนรวมกันเข้าเป็นความยาวของบันได ลูกตั้ง (RISER): ส่วนที่เป็นความสูงขอ […]

ส่วนประกอบของบันได อ่านเพิ่มเติม »