ตอนแก่ต้องอยู่ บ้านพักคนชรา ต้องใช้เงินเท่าไร?

ตอนแก่ต้องอยู่บ้านพักคนชรา ต้องใช้เงินเท่าไร?